Föräldrar på förskolan

"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen." ( LpFö 18)

För oss är föräldrarna viktiga- vi vill ha en bra relation där vi tillsammans samarbetar kring barnen så de får de bästa möjligheterna att utvecklas. Vi vill att barn och föräldrar ska trivas hos oss och känna sig trygga med förskolan. Vi vill också att föräldrarna ska känna att de har möjlighet att tycka och tänka om förskolan tillsammans med oss.

Vi har gruppsamtal tillsammans med er föräldrar där vi informerar, diskuterar och reflekterar om barns lärande och vår verksamhet. Föräldrar har såklart möjlighet att boka fler samtal om det finns behov av det.

Vi har föräldramöten av olika slag när behov finns, ex möte tillsammans med blivande föräldrar på Videbacken i slutet av vårterminen, diskussionsmöte med de föräldrar som har blivande skolbarn osv.
Vi samlas när det finns viktiga frågor att diskutera så att även ni föräldrar kan vara med och tycka och tänka.

Videgatan 1
149 50 Nynäshamn

FÖRSKOLAN VIDEBACKEN

Tel: 0735 399 055