Om förskolan

IMG_0331-2.jpg

Förskolan Videbacken är en fristående förskola som drivs som ett personalkooperativ sedan 1994. Vi är tre förskollärare, en lärare och två barnskötare som arbetar här. Vi har ca 30 barn inskrivna i åldern 1-5 år. Vi har vår egen barnkö och har hittills haft full barngrupp.

Vi följer läroplan för förskolan, LpFö-18 och skollagen samt är inspirerade av Reggio Emilias filosofi, fem av oss pedagoger har besökt förskolor i Reggio Emilia i Italien.

Vi strävar efter att ha en hög personaltäthet med pedagoger som har en god utbildning, kompetens och engagemang. Vi satsar även mycket på kompetensutveckling samt att hålla oss á jour med aktuell forskning och ny litteratur.

Vi vill att alla barn på Videbacken ska ha en meningsfull, trygg och rolig tid hos oss. Vi vill att de ska få en god självkänsla och ett gott självförtroende. Vi vill att de ska känna sig viktiga och att de är värda att lyssnas på.

Så här kan en dag se ut hos oss på Förskolan Videbacken:

7.30 förskolan öppnar

ca 9.00 har vi samling/möte och äter frukt

9.30-11.30 aktiviteter/projektarbete, ev utevistelse (de små som sover går alltid ut)

11.30 äter vi lunch. Maten kommer från Gymnasiets kök. Det är god husmanskost med mycket grönsaker.

Efter lunch sover de barn som behöver. Övriga barn erbjuds sagoläsning eller lugna aktiviteter i ateljén. Har vi varit inne på fm går vi ut.

Valfria aktiviteter/ fri lek

ca 14.30 äter vi mellanmål. Vi strävar efter att använda så många ekologiska varor som möjligt.

Valfria aktiviteter/ fri lek, när vädret och ljuset tillåter så är vi ute.

ca 16.30 fruktstund

17.30 förskolan stänger

Förskolan har som längst öppet månd-fred kl 7.30-17.30 alla helgfria vardagar.
Förskolan stänger 4 veckor på sommaren samt 4 dagar/läsår för planering/reflektion eller fortbildning.

IMG_02191.jpg

Videgatan 1
149 50 Nynäshamn

FÖRSKOLAN VIDEBACKEN

Tel: 0735 399 055