Verksamhet

Vi har ett gemensamt tema för hela förskolan som vi arbetar med en längre tid. Inom temat ryms det oftast flera olika projekt beroende på vad barnen uppslukas av och visar intresse för. Vi vet att en god lärmiljö bygger på lust och en tillåtande omgivning där vi lär tillsammans.

Tis-tors förmiddag arbetar vi mer åldersindelat (stora och små barn), de gör vi därför att vi vill kunna erbjuda en mer anpassad lärmiljö- med material samt utmaningar. De stora barnen gör aktiva val mellan olika aktiviteter i det för stunden aktuella projektet. För de mindre barnen presenteras olika aktiviteter och de kan välja att vara med eller inte. Projekt och aktiviteter utgår alltid från barngruppens intressen, åsikter, frågor samt behov.

Måndagar och fredagar är alla barn tillsammans. På morgonen samlas vi på vår mötestrappa och har ofta en sångstund. Det kan också vara andra aktuella saker som vi diskuterar med barnen om på våra möten. Under eller efter mötet äter vi frukt, sedan kan barnen oftast välja på några olika aktiviteter såsom miniröris, skapande eller lek på gården. Ibland går vi iväg till skogen eller lekparken. Aktiviteterna är antingen önskemål från barnen eller initierat av pedagogerna.

Efter lunch har vi en lugn stund och då erbjuds sagoläsning eller aktiviteter i ateljén- här väljer barnen själva hur de vill "vila". Ibland väljer vi tillsammans med barnen att gå ut efter maten om vi inte hunnit med det på förmiddagen. De mindre barnen har alltid sin sovstund efter lunch och vaknar sedan i lugn och ro på övervåningen- där de har sin "hemvist".

På eftermiddagen så har barnen möjlighet att leka, vara i ateljén, fortsätta med projektarbetet eller något annat som är meningsfullt för dem. Alla rum och stationer är öppna för barnen att använda.

Vi är ute alla dagar- minst en gång/ dag. Vi har en fantastisk gård som inbjuder till lek och utforskande- här får barnen utlopp för sitt rörelsebehov samt sin vetgirighet.

Tillsammans med barnen använder vi oss av pedagogisk dokumentation för att reflektera över vår verksamhet och synliggöra vårt lärande.

teckning1.gif

Videgatan 1
149 50 Nynäshamn

FÖRSKOLAN VIDEBACKEN

Tel: 0735 399 055